Fő navigáció átugrása

Egy Krisztusba vetett hittel teli új év

Egy Krisztusba vetett hittel teli új év
Területi vezetőségi üzenet

Axel Leimer elder
Területi hetvenes
Elder Leimer x250.jpg


Területi hetvenes

Igencsak zűrzavaros időket élünk.  A napi hírek és a személyes kihívásaink elcsüggeszthetnek bennünket, emiatt pedig úrrá lehetnek rajtunk a félelmeink.[1]  A próféták azonban azt tanították nekünk, hogy a hit elűzi a félelmet és a reménység világosságát hozza el számunkra.[2] A szentírások a hitet a Jézus Krisztusba vetett bizalom eredményeként határozzák meg. Bízunk abban, hogy Ő Isten Fia, és hogy az engesztelés által hatalmában áll megszabadítani bennünket.

Az Úr Jézus Krisztusba vetett hit az evangélium első tantétele[3], mely erőt ad nekünk ahhoz, hogy:

 • Istennek tetszően éljünk;[4]

 • segítséget és útmutatás kapjunk tőle;[5]

 • választ kapjunk az imáinkra, az igazság pedig kinyilváníttasson számunkra;[6]

 • a szívünk megváltozzon;[7]

 • bűnbánatot tartsunk és megkeresztelkedjünk;[8]

 • bűnbocsánatot nyerjünk;[9]

 • hatalmas csodáknak legyünk tanúi;[10]

 • további erőre tehessünk szert;[11]

 • meggyógyuljunk;[12]

 • megszabaduljunk;[13]

 • Istenre tekintsünk és éljünk;[14]

 • csak a jó dolgokhoz ragaszkodjunk;[15]

 • szülőkként segítséget kapjunk a gyermekeink tanításához;[16] és

 • mindvégig kitartsunk.[17]

A hit egy hatalmas pozitív erő, mely képes az aggodalom fellegei fölé emelni bennünket, és segít beteljesednünk Krisztusban.  A hitre nem csupán azok tehetnek szert, akik már most is erősek, továbbá a világi foglalkozásunk vagy társadalmi pozíciónk sem befolyásolja ennek képességét.  A hit minden olyan ember számára elérhető, aki követi Krisztust és az Ő egyszerű tanát: tarts bűnbánatot és keresztelkedj meg.[18]  Mihelyst úgy döntünk, hogy befogadjuk az evangéliumot és annak tana szerint cselekszünk[19], még a leggyengébbek is megerősíttetnek.[20]  „A Jézus Krisztusba vetett hit egy mennyei ajándék, melyre úgy tehetünk szert, ha úgy döntünk: hiszünk, majd törekszünk a hitre és ragaszkodunk hozzá.”[21]  „Amikor úgy határozunk, hogy inkább Krisztust követjük hittel, mintsem hogyfélelemből más úton járjunk, a döntésünkkel megegyező következménnyel áldatunk meg.”[22]

Amennyiben ebben az új évben hited megújítása mellett döntesz, az alábbi egyszerű lépések megtételét javaslom.  Először is, ismerd meg és szeresd a Szabadítót! Ezt már azzal elkezdheted, hogy az Ő igéjét olvasod vagy hallgatod.[23]  Határozd el, hogy nem hagysz ki egyetlen istentiszteletet sem, valamint a szentírások, különösképpen a Mormon könyve olvasását.  Azzal a szándékkal olvasd a Mormon könyvét, hogy általa jobban megismerd a Szabadítót.  Ilyenkor megjelölheted magadnak azokat a részeket, melyek az Ő jellemvonásaira és tanításaira utalnak.  Másodszor, a hited növekedésével egyidőben határozd el, hogy az Ő tanításai szerint fogsz élni.  „Amikor hiszünk Krisztusban, elfogadjuk és alkalmazzuk az engesztelését és tanításait. Bízunk Benne, és abban, amit mond. […] Hiszünk Krisztusban, és hisszük, hogy azt szeretné, hogy minden parancsolatát betartsuk. Az iránta való engedelmesség által akarjuk kimutatni a hitünket.”[24]

Mihelyst megismerjük Őt, egyre jobban fogunk vágyni arra, hogy betartsuk a parancsolatait.[25]  A Szabadító tanítása egyszerű: „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.”[26]  Ez a tanítás annyira erőteljes, amennyire egyszerű is.  A parancsolatokat ne félelemből, hanem a szeretet által indíttatva tartsuk be.  Az Úr arra szólít bennünket, hogy tartsuk be a parancsolatait, az Ő törvényét pedig oly becsben tartsuk, mint a saját szemünk fényét, és véssük azokat szívünk kőtábláira.[27]  Az utolsó napokra vonatkozó új szövetség jövendölésekor az Úr ezt mondta: „Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.”[28]

Miközben a világ egyre változik, az emberek szíve pedig cserben hagyja őket, a Jézus Krisztusba vetett hitben erőre és békességre lelhetünk.  Krisztus felajánlotta, hogy könnyűvé teszi a terheinket.[29]  A gyengék között a leggyengébbekként ragadjuk hát meg az erő eme forrását, ezt az új évet pedig megnövekedett hittel, valamint a saját szabadulásunkba vetett még nagyobb bizalommal tapasztaljuk meg!


[1] T&Sz 88:89–91

[2] 2 Nefi 31:20

[3] Hittételek 1:4

[4] Lásd Zsidók 11:6.

[5] Lásd 1 Nefi 7:12; 1 Nefi 16:28; Moróni 7:26.

[6] Lásd T&Sz 10:47, 52; Móziás 27:14; Moróni 10:4.

[7] Lásd Móziás 5:7.

[8] Lásd 2 Nefi 9:23.

[9] Lásd Énós 1:3–8.

[10] Lásd 2 Nefi 26:13; Ether 12:12; Moróni 7:27–29, 34–38.

[11] Lásd Alma 14:26; Ether 12:27–28, 37.

[12] Lásd 3 Nefi 17:8.

[13] Lásd Móziás 3:12; Efézusbeliek 2:8; 2 Nefi 25:23.

[14] Lásd Hélamán 8:15.

[15] Lásd Moróni 7:28.

[16] Lásd T&Sz 68:25.

[17] Lásd T&Sz 20:25, 29.

[18] Lásd T&Sz 10:67

[19] Lásd T&Sz 101:78.

[20] Lásd Ether 12:27; T&Sz 1:19; T&Sz 133:58.

[21] A hit választás, nem pedig véletlen kérdése. Írta: Neil L. Andersen elder, a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja, 2015. októberi Általános konferencia.

[22] Hittel éljetek, ne félelemmel!; Quentin L. Cook. 2007. november.

[23] Lásd Rómabeliek 10:17.

[24] Prédikáljátok evangéliumomat!: Útmutató a misszionáriusi szolgálathoz (2008). 61–62.

[25] Lásd 1 János 2:3.

[26] János 14:15; lásd még János 15:10; T&Sz 46:9; T&Sz 124:87; Móziás 13:14.

[27] Lásd Példabeszédek 7:2–3.

[28] Jeremiás 31:33.

[29] Lásd Máté 11:30.