Fő navigáció átugrása

Korábbi cikkek és videók

Neil L. Andersen elder felsorolja az azzal járó áldásokat, hogy van egy próféta ma a földön.
A mormonok számára az egyházba járás nem csupán heti egy-két órát jelent. Az egyház egy közösség, ahol számos szervezet van a férfiak, nők, fiatalok számára, s még ennél is több. Nézd meg ezt a rövidfilmet, ha meg szeretnéd tudni, mit jelent a mormonoknak a közösség.
Mindannyian megtudhatjuk, hogy honnan jöttünk, amint megtapasztaljuk a családunk történetének felfedezésével járó áldásokat.
Dieter F. Uchtdorf elder elmondja, hogy ha a tehetségeinket használva szolgálunk, az nem csak mások életét áldja meg, hanem a sajátunkat is.
A Szent Biblia egy szent könyv, mely Isten szavát tartalmazza. Megjövendöli Jézus Krisztus eljövetelét és leírja az életét, a küldetését, illetve az Isten Fiaként és a világ Szabadítójaként betöltött szent szerepét.
Miután részt vett a helyi önellátási foglalkozásokon, Richard már ismeri azokat a lelki és fizikai áldásokat, melyeket ez a tan hozhat az életedbe.
Ez a rövidfilm egy 60 másodperces összegzés a Mormon könyvéről. Megválaszol néhány kérdést: „Mi a Mormon könyve?”, „Melyik korról szól?”, „Kikről szól?”, és „Miért egy másik szentírás és másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról?”
Dallin H. Oaks elnök elmagyarázza, hogy amint alkalmazzuk az egyház A család: Kiáltvány a világhoz dokumentumában felvázolt tantételeket, boldog családunk lehet.