Korábbi cikkek és videók

  Fedezd fel a mások szolgálatából fakadó örömöt a karácsonyi időszakban.
  A legnagyobb örömünk abból fakad, ha segítjük a felebarátainkat. Ez jelenti a kulcsot ahhoz, hogy Jézus Krisztus igaz tanítványává váljunk.
  'Amikor Krisztus tiszta szeretete – vagyis jószívűség – vesz bennünket körül, akkor még inkább úgy gondolkodunk, érzünk és cselekszünk, ahogyan Mennyei Atyánk és Jézus is gondolkodna, érezne és cselekedne. A mi kis és egyszerű, kedves cselekedeteink és szolgálataink egy olyan életet alkotnak majd, mely telve van szeretettel.'
  Fontos, hogy megtanuljuk az evangélium tanát és tantételeit. Nem taníthatod, amit te magad nem tudsz.
  Henry B. Eyring elnök arra buzdít bennünket, hogy a megpróbáltatásaink ellenére mutassuk ki az Úr iránt érzett hitünket és szeretetünket mások szolgálatán keresztül.
  Az Európa Terület elnöksége egy különleges karácsonyi üzenetben arra kér minket, hogy legyünk a világ világossága, és ünnepeljük meg a Szabadító születését az év ezen különleges időszakában.
  Utazz Józseffel és Máriával Názáretből Betlehembe. Légy tanúja a pásztorok ámulatának Júdea síkságain. Érezd a napkeleti bölcsek örömét, amint térdre ereszkednek a Világ Világossága – Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus – előtt.
  Nelson elnök a csodálatos áldásokról beszél, amelyek azokra várnak, akik törekednek a személyes kinyilatkoztatás elnyerésére.