Korábbi cikkek és videók

  Gerrit W. Gong az általános konferenciai beszédében arra bátorít minket, hogy törekedjünk hitünk növelésére.
  Sharon Eubank nőtestvér segít készen állnunk válaszokat adni arra, hogy miért az evangélium szerint élünk.
  Stevenson elder kifejti a papsági kulcsok visszaállítását, célját és áldásait.
  Egy anya elmagyarázza a gyermekeinek, hogyan védjék meg magukat lelkileg azáltal, hogy magukra öltik Isten fegyverzetét.
  Kutasd ki a családfád tagjait
  Andersen elder apostoli tanúbizonyságot tesz arról, hogy az evangélium igazságai és áldásai visszaállíttattak Joseph Smith prófétán keresztül.
  Az egyház helyes nevének hangsúlyozása, valamint a Jézus Krisztushoz való mélyebb elköteleződés ösztönzése érdekében
  Dieter F. Uchtdorf elder bizonyságot tesz arról, hogy ha hiszünk Jézus Krisztusban, és úgy szeretünk, ahogy Ő szeretett, akkor békére és boldogságra lelünk.