Fő navigáció átugrása

Korábbi cikkek és videók

Összeállítva Ezra Taft Benson eldernek, az egyház későbbi elnökének (1899–1994), a Brigham Young Egyetemen 1980. február 26-án elmondott, A próféta követésének tizennégy alaptétele című beszéde alapján.
M. Russell Ballard elnök bizonyságot tesz arról, hogy embertársaink szolgálata miként áldja meg a szolgálattevőt és a szolgálatban részesülőt.
Russell Ballard elder, arról a békességről, örömről és boldogságról beszél, amely abból fakad, hogy Krisztusra emlékezünk a sabbat napon.
Quentin L. Cook elder a Tizenkét Apostol Kvórumának tagja október 23-án meglátogatja a magyar szenteket.
Mindenkinek vannak kérdései. Ezen az általános konferencián gyere, és hallgasd a próféta hangját, hogy válaszokat kapj a tieidre!
Az esemény az Illinois állambeli történelmi Nauvooban került felvételre, és központi témája az evangélium visszaállítása.
Fedezd fel, hogyan segíthet Krisztus engesztelésének hatalma legyőznünk az élet kihívásait és még sok minden mást!
Neil L. Andersen elder emlékeztet minket a lehetőségre, hogy az Úr hangját halljuk a kiválasztott szolgáin keresztül az általános konferencián.