Területi vezetőségi üzenet

  Az életben sok minden bizonytalan, de egy valami biztos, méghozzá az, hogy mindannyiunkat arra hívnak, jöjjünk Krisztushoz, tekintet nélkül arra, hogy kik vagyunk és milyenek a körülményeink.
  Több világosságot nyerünk a fizikai ügyekben, amikor a hit szemszögéből vizsgáljuk azokat.
  Amikor vasárnap a gyűlések alatti és az egész napi áhítatos és tiszteletteljes viselkedésünkkel megszenteljük a sabbatot, olyankor a Mennyei Atyánkban meglévő szentséget és isteni természetet fejlesztjük magunkban
  Massimo De Feo elder, Olaszország második tanácsos az Európa Terület elnökségében
  Önmagunk felajánlása a szeretet felbecsülhetetlen ajándéka, mely érdekes módon egyre növekszik, miközben elajándékozzuk.
  Minden általános konferencián van legalább egy beszéd, amely a szívünkhöz és a lelkünkhöz szól.
  A vasárnap olyan nap, amelyet nagyon várunk. E különleges napon úgy erősítjük meg a kapcsolatunkat Istennel és a Szabadítóval, hogy elmegyünk istentiszteletre, és veszünk az úrvacsorából.
  A sabbat páratlan módon nyújt megpihenést számunkra rohanó világunk gondjaitól, és segít nyugalmat találnunk a média által bombázott életünk közepette.
  Őseink megtalálása elhozza az életünkbe Illés lelkét, amely finomít és erősít bennünket.
  Krisztus arra kér minket, hogy keressük a módját, hogy még nagyobb szeretetet mutassunk és érezzünk az életünkben.
  “A fizikai önellátás – azon képességünk, hogy gondoskodjunk magunkról, a családunkról és másokról – egy egész élet munkája.”
  Jézus így tanított: „És ha úgy lészen, hogy minden napotokon munkálkodtok, bűnbánatot kiáltva e népnek, és csupán egy lelket hoztok énhozzám, mily nagy lesz a ti örömötök ővele Atyám királyságában!”