Fiji

Legfrissebb cikkek

M. Russell Ballard elder - Az Európa Terület terve

M. Russell Ballard elder a Tizenkét Apostol Kvórumából buzdít bennünket az Európa Terület terv céljainak követésére tett erőfeszítéseinkben.

Papsági kulcsok

Stevenson elder kifejti a papsági kulcsok visszaállítását, célját és áldásait.

Az evangélium megosztása

Dallin H. Oaks elder segít nekünk kifejleszteni azokat a krisztusi tulajdonságokat, amelyek az evangélium megosztásához szükségesek.

Az önellátás szükségessége

Clifford T. Herbertson elder segít felismerni az önellátási tantételek fontosságát és azok helyi gyakorlását a vezetők és a gyülekezetek számára egyaránt.

Hozzunk egy barátot Őhozzá

Jézus így tanított: „És ha úgy lészen, hogy minden napotokon munkálkodtok, bűnbánatot kiáltva e népnek, és csupán egy lelket hoztok énhozzám, mily nagy lesz a ti örömötök ővele Atyám királyságában!”

Mi célból van az egyház?

Christofferson elder kifejti Krisztus egyházának eredetét, valamint a visszaállítás szükségességét. 

Önellátó vagyok – Rachel története

Rachel egyensúlyt teremt az üzletének bővítése és a családi kötelességeiről való gondoskodás között.

Fogd kézen

Érezd annak örömét, hogy a visszaállított evangélium üzenetének megosztása által a Szabadítóhoz vezeted a barátaidat!

A gyermekek szíve David A. Bednar elder

Bednar elder felkéri a fiatalokat Európában, hogy végezzenek családtörténeti munkát.

A tökéletes recept, hogy közelebb kerüljünk Őhozzá

Ismerjük meg a krisztusi tulajdonságokat, melyek segítenek betöltenünk az Európa Terület tervében játszott szerepünket.

A sabbatnap áldásai - Apostoli ígéret

M. Russell Ballard elder és Quentin L. Cook elder a sabbatnap megszenteléséből fakadó áldásokról tanítanak.

Egy Krisztusba vetett hittel teli új év

A hit egy hatalmas pozitív erő, mely képes az aggodalom fellegei fölé emelni bennünket, és segít beteljesednünk Krisztusban.

Bátran végezzük

Hogyan segíted majd a szegényeket és a szűkölködőket 2017-ben?

Céljaim, hogy közelebb kerüljek Őhozzá

Krisztus azt szeretné, hogy mindannyian Őhozzá menjünk. Tűzd ki a céljaidat!

Apák

D. Todd Christofferson elder kiemeli az apák kulcsfontosságú szerepét és kötelességeit. 

A család védelmezői

Mindannyian lehetünk otthonteremtők, és az otthonainkat szentté tehetjük.

A megingathatatlan hit

Thomas S. Monson elnök elmondja, hogyan építhetünk megingathatatlan hitet az Úrban.

Nyújtsatok kezet eme különleges időszakban

Karácsonykor az Isten Fiának, a Szabadítónknak születését ünnepeljük.  Nyújtsunk kezet – ahogyan Ő tenné – azoknak, akiknek szüksége van arra, hogy érezzék az Ő szeretetét az évnek eme különleges időszakában. 

Hogy minden embert magamhoz vonzhassak (Videó)

Dale G. Renlund kifejti, hogy az úrvacsorából való részesülés, miként tesz képessé bennünket arra, hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz.

Szívleljük meg az Úr szolgáinak szavát

Ha megszívleljük az Úr szolgáinak szavait, mindig részünk lesz a boldogság és biztonság áldásaiban.

Érdi Nyílt Nap

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Érd Gyülekezete szeretettel meghív mindenkit a 2016. október 8-án megrendezésre kerülő nyílt napjára. 

Általános konferencia: “az Úristen... megrázza az egeket tiérettetek” (Videó)

Paul V. Johnson elder a Hetvenektől elmondja, milyen áldásokban részesülhetnek azok, akik részt vesznek az általános konferencián.

Önellátó vagyok – Danilo története (Videó)

Az önellátási program segített Danilonak elsajátítani azokat a készségeket, melyekkel fejleszteni tudta a cukrász vállalkozását, és el tudta mélyíteni a Jézus Krisztusba vetett hitét.

A Freiberg Templom megépülésének története (Videó)

A Freiberg templom 1985-ös felszenteléséhez vezető út.

A remény hatalmas forrása

Mindazok számára, akik már gyászolták egy szerettük halálát, a feltámadás a remény hatalmas forrása.

Országos Önellátási Napok

A Cövek- és a Misszióelnökség szeretne tájékoztatót küldeni és egyben meghívni mindenkit a szeptember 23-24-én a Tihany téren megrendezésre kerülő Országos Önellátási Napokra.

A Jó Pásztor megtalálja az elveszett juhát

Ő a vállára vesz és hazavisz titeket

A Szentlélek Ajándéka

Kifejezem szeretetemet és hálámat Mennyei Atyánk iránt a Szentlélek ajándékáért, melyen keresztül Ő kinyilatkoztatja akaratát, és fenntart bennünket.

Sabbatnap az otthonainkban

"És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt”

Kérés a nőtestvéreimhez (Videó)

Nelson elnök a nők fontosságáról beszél, és az ő isteni szerepükről Isten királyságában.