Fiji

Legfrissebb cikkek

A menny szurkol nektek ma, holnap és mindörökké

Szeressetek tovább! Próbálkozzatok tovább! Bízzatok tovább! Higgyetek tovább! Növekedjetek tovább!

Összefonott szívek (Videó)

Henry B. Eyring elnök segít nekünk megbecsülni azokat az áldásokat és örömöt, amelyben akkor részesülünk, amikor családunk történetét kutatjuk.

Sabbatnap az egyházban

Azáltal, hogy megszenteljük a sabbatot, örömtelivé tehetjük azt, és részesülhetünk mindazon áldásokban, amelyeket Isten szeretne kiárasztani ránk.

A remény és a segítség legnagyszerűbb üzenete

Ha ezek igazak, akkor miénk a remény és a segítség legnagyszerűbb üzenete, amelyet a világ valaha is hallott.

Pathway program, BYU-Idaho

Megnyílt a lehetőség az egyházi oktatási rendszerben történő továbbtanulásra Magyarországról, a Brigham Young Egyetem – Idaho szervezésében.

Lehetőségek a segítségnyújtásra (Videó)

Thomas S. Monson elnök segít nekünk felismerni a szolgálatra adódó lehetőségeket.

A fiatalság erőssége 2016 zene

A fiatalság erőssége 2016 zene

Freiberg Templom újraszentelése és kulturális ünnepség

Újraszentelésről és az azt megelőző kulturális ünnepségről szóló információk.

Reakciónk bennünket jellemez

Menedék a zivatar elől

Menedék a zivatar elől (Videó)

Nem ez a pillanat határozza meg a menekülteket, a mi reakciónk azonban segít majd meghatározni bennünket.

 

Az ellentétek a fejlődésünket szolgálják

Az ellentét teszi lehetővé számunkra, hogy azzá növekedjünk, amivé Mennyei Atyánk szeretné, hogy váljunk.

Mindig tartsátok meg bűneitek bocsánatát

A Szentlélek állandó társunkként nyújtott megszentelő ereje révén pedig mindig megtarthatjuk bűneink bocsánatát.

Önellátó vagyok (Videó)

Az önellátási program arra készíti fel a résztvevőket, hogy gondoskodjanak a családjukról és a közösségükről, és szolgálják őket.

A történetük az én történetem (Videó)

Mi a te történeted?  

 

Találjunk egy őst!

„Mindaz, a ki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; És mindaz, a ki szereti a szülőt, azt is szereti, a ki attól született.”

Törekedjetek Előre (Videó)

Tarts velünk ezen a nyáron!

Tanács egyszerűség (Videó)

A vezetők vezetésre lettek kiválasztva. Úgy vezessetek, ahogy a Szabadító.

Ezért elcsitították a félelmeiket (Videó)

David A. Bednar Elder elmagyarázza, hogyan támaszkodhatunk korunkban az Úrra.

Hogy közelebb kerüljünk Őhozzá

A tettekre szólító három meghívást tartalmazó kártyákat arra szánták, hogy általuk mi és a barátaink közelebb kerüljünk Mennyei Atyánkhoz és a Szabadítónkhoz.

Kitűnni a tömegből (Videó)

Thomas S. Monson elnök arra buzdítja az egyház ifjúságát, hogy legyenek a hitük élő példaképei.

Különleges Cövek- és Misszió konferencia közvetítés
A Tizenkettek kvórumának elnöke, Russell M. Nelson elnök által küldött tájékoztatás alapján, egy Különleges Cövek- és Misszió konferencia közvetítés kerül megrendezésre az összes nyugat-európai cövek és misszió részére június 5-én, vasárnap.
Családszolgálati képzés, esti beszélgetések

Hazánkba látogat Elder és Sister Matheson, akik az egyház Családszolgálati specialistái. Azzal a céllal jönnek Magyarországra, hogy segítsenek a családoknak, egyházi vezetőknek és a családra készülő fiataloknak.

Szeretetben összekötött nemzedékek (Videó)

Russell M. Nelson elnök kiemeli a családtörténeti és a templomi munka fontosságát.

A sabbatnap áldásai - Apostoli ígéret (Videó)

M. Russell Ballard Elder és Quentin L. Cook Elder a sabbatnap megszenteléséből fakadó áldásokról tanítanak.

Ezért Szeretem A Cövek Konferenciát

Egy pécsi egyháztag megosztja saját élményét a Cövek Konferenciával kapcsolatosan

Az Úr módján történő gondoskodás - Egy apostol tanácsa (Videó)

Dieter F. Uchtdorf elmagyarázza, hogyan erősít meg másokat a saját önellátásunk.

Új elemis CD a kisgyermekes egyháztagok részére

Hamarosan a Budapest Magyarország Cövek minden egysége kézhez kapja a nemrég elkészült
Gyermekek énekeskönyve CD-t, hogy kioszthassák azokat az elemis korú gyermekek családjainak

Budapest Magyarország Cövek, Cövek Konferencia

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházának Budapest Magyarország Cövekje sok szeretettel meghív minden egyháztagot és érdeklődőt a 2016-os év első Cövek Konferenciájára.

A halottak megváltásának öröme - Felhívás egy apostoltól (Video)

Richard G. Scott elder elmagyarázza az egyház fiataljainak, milyen áldásokkal jár, amikor családtörténeti munkát végeznek.

Fizikailag önellátóvá válni

Az önellátás az a képesség, elkötelezettség és törekvés, hogy gondoskodjunk saját magunk és a családunk lelki és fizikai szükségleteiről. Önellátóvá válva az egyháztagok sokkal inkább képesek lesznek szolgálni másokat, és törődni velük.

Az általános konferencia áldásai - Robert D. Hales elder (videó)

Robert D. Hales elder az általános konferencia áldásairól beszél. 

Az egyház elindítja a Kövesd Őt kezdeményezést

Az egyház elindítja a Kövesd Őt kezdeményezést, mellyel az online közönséghez kíván szólni az egész világra kiterjedő húsvéti erőfeszítés - immár harmadszorra

Önellátás - PDF Kézikönyvek

Ez a vezetői útmutató azért készült, hogy támogatást nyújtson az egyháztagok számára és ahhoz, hogy önellátóak legyenek. 

#Halleluja—Húsvéti üzenet Jézus Krisztusról - Videó

Jézus Krisztus magára vette a világ bűneit és bánatát. Bár keresztre feszítették, Ő feltámadt a halálból. Tudd meg, hogyan lelhetünk mi is új életre ezen a húsvéton Jézus Krisztuson keresztül. #Halleluja

Egy diakónus hite

Az alapvető evangéliumi tantételek szerinti élet biztosítja számunkra a lelki és fizikai önellátás áldásait.

A sabbat gyönyörűség

Russell M. Nelson elnök bizonyságát teszi a sabbat nap megtartásáról.

Ha nekem megy, neked is menni fog! – Barnabás

Barnabás elmondta a barátainak, hogy mormon, és felajánlott nekik egy Mormon könyvét. Tanácsot ad arról, hogyan lehetünk felkészültek.

Egy evangélium-megosztó otthon teremtése

Ballard elder elmagyarázza az egyháztagoknak, hogyan tudnak evangélium-megosztó otthont teremteni.

Ha nekem megy, neked is menni fog! – Aser

Aser meghívta a barátait a keresztelőjére. A tanító nénije is ott volt, és nagyon meghatódott.

A Területi Elnökség 2016-os területi terv levele

Krisztus azt szeretné, hogy mindannyian Őhozzá menjünk. Tűzd ki a céljaidat!