Fő navigáció átugrása

Korábbi cikkek és videók

A családról szóló kiáltvány segít megértenünk az Úr családokra vonatkozó örökkévaló tervét.
E segédanyagokat azzal a céllal fejlesztették ki, hogy támogassák és segítsék az egyháztagokat az önellátással járó lelki és fizikai áldások elnyerésében.
A kihívások és az ellentét segíthet abban, hogy azzá növekedjünk, akivé Mennyei Atyánk szeretné, hogy váljunk.
Az UNSZ Szeretetszolgálat segít a Látásjavítás program kezdeményezésében a látásproblémákkal küzdő zöld-foki köztársasági gyermekek számára.
Neil L. Andersen némi iránymutatást ad azoknak, akik úgy érzik, megingott a hitük.
A mormonok – Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjai – hiszik azt, hogy Jézus Krisztus Isten Fia és a világ Szabadítója. Ismerje meg részletesebben az Ő életét, elrendelt szolgálatát és isteni küldetését!
Az Európa Területi Elnökség napjainkban több mint 480000 egyháztag felett elnököl, akik mintegy 1300 gyülekezet tagjai, 40-nél is több országot és 31 missziót felölelve.
A Zöld-foki Köztársaság helyi egyházi vezetői és egyháztagok a Tyúkól önellátási projekt által segítenek a szükséget szenvedőknek.