Fiji

Legfrissebb cikkek

Önellátó vagyok – Danilo története (Videó)

Az önellátási program segített Danilonak elsajátítani azokat a készségeket, melyekkel fejleszteni tudta a cukrász vállalkozását, és el tudta mélyíteni a Jézus Krisztusba vetett hitét.

A Freiberg Templom megépülésének története (Videó)

A Freiberg templom 1985-ös felszenteléséhez vezető út.

A remény hatalmas forrása

Mindazok számára, akik már gyászolták egy szerettük halálát, a feltámadás a remény hatalmas forrása.

Országos Önellátási Napok

A Cövek- és a Misszióelnökség szeretne tájékoztatót küldeni és egyben meghívni mindenkit a szeptember 23-24-én a Tihany téren megrendezésre kerülő Országos Önellátási Napokra.

A Jó Pásztor megtalálja az elveszett juhát

Ő a vállára vesz és hazavisz titeket

Önellátó vagyok – Paulo története (Videó)

Az önellátási program segített Paulonak felépíteni az asztalos vállalkozását.

A Szentlélek Ajándéka

Kifejezem szeretetemet és hálámat Mennyei Atyánk iránt a Szentlélek ajándékáért, melyen keresztül Ő kinyilatkoztatja akaratát, és fenntart bennünket.

Sabbatnap az otthonainkban

"És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt”

Kérés a nőtestvéreimhez (Videó)

Nelson elnök a nők fontosságáról beszél, és az ő isteni szerepükről Isten királyságában.

 

A menny szurkol nektek ma, holnap és mindörökké

Szeressetek tovább! Próbálkozzatok tovább! Bízzatok tovább! Higgyetek tovább! Növekedjetek tovább!

Összefonott szívek (Videó)

Henry B. Eyring elnök segít nekünk megbecsülni azokat az áldásokat és örömöt, amelyben akkor részesülünk, amikor családunk történetét kutatjuk.

Sabbatnap az egyházban

Azáltal, hogy megszenteljük a sabbatot, örömtelivé tehetjük azt, és részesülhetünk mindazon áldásokban, amelyeket Isten szeretne kiárasztani ránk.

A remény és a segítség legnagyszerűbb üzenete

Ha ezek igazak, akkor miénk a remény és a segítség legnagyszerűbb üzenete, amelyet a világ valaha is hallott.

Pathway program, BYU-Idaho

Megnyílt a lehetőség az egyházi oktatási rendszerben történő továbbtanulásra Magyarországról, a Brigham Young Egyetem – Idaho szervezésében.