Fő navigáció átugrása

Cikkek

D. Todd Christofferson elder kiemeli az apák kulcsfontosságú szerepét és kötelességeit.
Russell M. Nelson elder apostoli bizonyságát teszi arról, hogy napjainkban Jézus Krisztus élő prófétákon keresztül vezeti az egyházát, akik kinyilatkoztatják az Ő akaratát.
A „legnagyobb felelősséget” vehetjük magunkra az őseink felkutatásával.
Mindannyian lehetünk otthonteremtők, és az otthonainkat szentté tehetjük.
Robert D. Hales elder olyan dolgokat javasol, melyek által közelebb kerülhetünk egymáshoz családként az evangéliumban.
Andersen elder apostoli tanúbizonyságot tesz arról, hogy az evangélium igazságai és áldásai visszaállíttattak Joseph Smith prófétán keresztül.
Miután részt vett a helyi önellátási foglalkozásokon, Richard már ismeri azokat a lelki és fizikai áldásokat, melyeket ez a tan hozhat az életedbe.
Az anyaság több, mint határtalan szolgálat. Az anyaság önmagunk tökéletesebb megismerése. Felleljük benne jellemünk erős és gyenge oldalait. Ha kellően odafigyelünk, fejleszt és tanít minket. Az anyaság nem leköt, beszorít és behúz, hanem, ha okosan éljük, felemel, éltet, szépít, szélesíti látókörünk spektrumát.